Seksuelle overgreb har konsekvenser

Overgreb på børn og voksnes senfølger heraf, er et alvorligt problem for såvel den ramte, for de pårørende og for samfundet som helhed.

Tavshed, hemmeligholdelse samt manglende viden og forståelse er med til at opretholde problemerne.

Spor er en landsdækkende bruger- og interesseorgainsation, der arbejder for bedre forhold for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barn- og ungdommen.

Alt for mange kæmper med følgerne i ensomhed, og alt for få kender til mulighederne for bedring. Der mangler sikker viden om omfang, karakteristika og behandling og fremfor alt mangler der forståelse og støtte til de voksne, der som børn voksede op med traumer og uden hjælp.

Foreningens formål

Spor er sat i verden for at synliggøre voksnes senfølger og skabe rammer for at medlemmerne kan danne netværk. Måler er bedre forhold for senfølgeramte.

Foreningen arbejder for at ramte og deres pårørende kan få kvalificeret og sammenhængende hjælp. Der skal investeres i oplysning, uddannelse, forskning, rådgivning, støtte og behandling.

På disse sider kan du finde oplysninger af forskellig slags: Artikler, links, nyheder, arrangementer og meget mere.

Man kan have fået så lidt kærlighed, at man oplever nærhed som overgreb. Man kan have fået så lidt nærhed, at man oplever overgreb som kærlighed.

Har du brug for hjælp?

www.senfølger.info

Spor har samlet de tilbud om hjælp, der findes i Danmark, når senfølgerne rammer.

Akut hjælp

Har du akut brug for hjælp, er der steder du kan henvende dig. Lægevagten og de psykiatriske skadestuer har altid åbent og der er rådgivninger, man kan ringe til, lige meget hvor man befinder sig i landet.

Adgang til behandling

Der er forskellige behandlingsmuligheder, når man har senfølger. Både i det offentlige sundhedssystem og af frivillige terapeuter.

Målrettede tilbud på landsplan

Rådgivning, støtte og behandling specialiseret i senfølger af seksuelle overgreb i barn- og ungdom.

Hjælp til pårørende

Rådgivning og behandling til partnere, forældre, venner m.fl. til senfølgeramte.

Hvad er senfølger? Det kan være svært at forstå, at noget der for længst er overstået, stadig kan påvirke livet så meget. Årsagen er at konsekvenserne af overgreb befinder sig i kroppen, og ikke kun som del af ens historie. Hvis man ikke har fået hjælp til at bearbejde de traumatiske oplevelser, giver det problemer på forskellig vis. Det kan være ens selvopfattelse, følelser og relationer der bliver forstyrret, og det kan give sig udslag i fysiske, psykiske, følelsesmæssige og sociale problemer – såkaldte senfølger.

Eksempler på senfølger kan være problemer med at mærke og sætte grænser, dårligt selvværd, ensomhed, følelser af skyld og skam, smerte og overvældende vrede. Andre eksempler kan være neurologiske symptomer såsom hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær, smertetilstande, problemer med at mærke kroppen og sansemæssige forstyrrelser.

I Spor ser vi den voksnes senfølger som et udtryk for barnets måde at overleve en ubærlig tilstand. Derfor søger vi også at fremme forståelsen for traumers indvirkning på hele tilværelsen i et livsperspektiv.

Når et barn udsættes for seksuelle overgreb skades tilknytningsevnen. Den grundlæggende tillid til andre, til sig selv og til livet bliver ramt. Først og fremmest bliver relationen til en selv påvirket, og dette kan let føre til misbrug og anden selvdestruktiv adfærd.

Mange har problemer med at have andre mennesker tæt på, hvad enten det er fysisk eller følelsesmæssigt. Det kan være svært at indgå i en nær relation til for eksempel partner og børn. Sociale sammenhænge og samarbejde på arbejdspladsen kan være en daglig udfordring, som på sigt kan resultere i stress og udbrændthed.


100 donationer af minimum 200 kr.

For at være registreret som almenvelgørende forening hos SKAT skal foreningen hvert år modtage 100 donationer á min. 200 kr. fra forskellige personer.

Det er utroligt vigtigt, at Spor når dette mål, da vi derved opnår en lang række økonomiske fordele samt at bidrag til foreningen vil kunne trækkes fra i skat.

Enhver donation uanset størrelse har betydning.

Det er også muligt at donere via:

MobilePay: 30 14 54 52

Eller via bankoverførsel til:  Reg nr.: 5328, konto nr.: 0000249586

Pengene går ubeskåret til Spors arbejde for bedre vilkår for voksne med senfølger af seksuelle overgreb.

Tak for din hjælp! 


Medlem

Dette medlemskab er for dig, der selv har været udsat for overgreb. Det koster 100 kr. om året.

Støttemedlem

Hvis du er pårørende til et menneske, der har været udsat for seksuelle overgreb, eller vil du bare gerne støtte et godt formål, så kan du tegne et støttemedlemskab. Det koster 100 kr. om året.

Kollektivt medlem

Denne type medlemskab er henvendt til arbejdspladser, foreninger, organisationer, skoler, bosteder og andre institutioner. Det koster 300 kr. om året.

Doneret medlemskab

Hvis du gerne vil være medlem af Spor, men har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, kan du søge et doneret medlemskab. Send en mail til medlem@landsforeningen-spor.dk med dit navn, adresse og fødselsdato.

Synlighedsdagen er en årlig temadag om senfølger som finder sted over hele landet. Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede. Se årets byer og temaer på www.synlighedsdagen.dk.


Et cafémøde om senfølger er en uformel og anonym ramme for et enkelt oplæg, med mulighed for at stille spørgsmål og møde frivillige fra Spor. Se hvor cafémøderne afholdes her.


Landsforeningen Spor udarbejder løbende notater om senfølgeområdet.


Lokale aktiviteter i Spor.


Det er afgørende at lytte til voksne med senfølger og lære af deres erfaringer for at forebygge og afhjælpe skaderne af seksuelle overgreb på børn og unge.