Ubevisst traumeformidling

Aggressivitet, mistillit, destruktiv atferd og grenseoverskridelser, konfrontasjon og isolasjon kan være tegn på traumatisering.

Norsk interview (2012) med Åse Wegerif, som har skrevet en masteroppgave om hvordan traumatisering i barndommen kan virke inn på traumatisertes nære relasjoner som voksne.

Link til artikel.