Det sætter sine spor…

Overgreb på børn kan kun forekomme og fortsætte i et miljø, hvor der er massive grænseproblemer. Man taler om dysfunktionelle mønstre og disse mønstre er en følge af, at mennesker er traumatiserede....

#MeToo

Nov. 2017: Brittas personlige beretning om, hvilke tanker #MeToo kampagnen på de sociale medier har sat i gang hos hende.

Den røde tråd

April 2017: Når følelser og reaktioner i nutiden er uden forbindelse til de hændelser i fortiden, der skabte dem, kan de virke meningsløse og uforklarlige.

Så kom dog videre!

Jan. 2017: Hvorfor er det, man ikke 'bare lige' kan give slip, lade fortiden hvile og komme videre? Det er der mange grunde til, og det er vigtigt at vide noget om.

Risikoen for retraumatisering

Klumme sept. 2016 Af Anne Christensen . Stadigt flere mennesker bliver ramt af offentlige reformer og nedskæringer. Det præger hele samfundet, men i særdeleshed præger det mennesker, der i forvejen er traumatiserede...

Angst og frygt

Uden sammenhæng med årsagen kommer angsten til at virke uforståelig og meningsløs, så det angstplagede menneske kan opfatte den som en indre fjende, en defekt.