Liste over målrettede tilbud

Støtte, rådgivning og behandlingstilbud til senfølgeramte på landsplan. Her kan du finde oplysninger om hvad det enkelte tilbud indeholder, med hvilke kvalifikationer det udføres, om det kræver betaling eller henvisning, om der...

Adgang til behandling

Har du problemer i dit voksenliv med f.eks. forældrerollen, dit arbejdsliv, reaktivering af traumerne p.g.a. en svær aktuel situation, stofmisbrug som forhindrer dig i at få terapi for senfølgerne etc., har du...

Akut hjælp

Har du akut brug for hjælp kan du altid kontakte lægevagten eller psykiatrisk skadestue.  . Psykiatrisk skadestue Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark .  Landsdækkende telefonrådgivning Startlinjen  Tlf....

For pressen/medierne

Spor samarbejder meget gerne med medierne. Vi deltager gerne i radio- og TV-programmer, giver interviews, kommer med udtalelser m.v. det være sig både som privatpersoner eller som landsforening. Vi kan formidle kontakt til mennesker,...

Spors lukkede FB-gruppe

Spors lukkede gruppe er for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen/ ungdommen, eller som har en fornemmelse af, at det er sket.

Det sætter sine spor…

Landsforeningen Spor bidrager til bogen med et kapitel om forskellige generelle aspekter omkring traumatisering, mestringsstrategier, senfølger, behandling m.v.