Det sætter sine spor…

Landsforeningen Spor bidrager til bogen med et kapitel om forskellige generelle aspekter omkring traumatisering, mestringsstrategier, senfølger, behandling m.v.

Overskrivning

Aug. 2018: Begrebet overskrivning kan bruges som udtryk for, at positive oplevelser og erfaringer kan erstatte negative.

Risikoen for retraumatisering

Klumme sept. 2016 Af Anne Christensen . Stadigt flere mennesker bliver ramt af offentlige reformer og nedskæringer. Det præger hele samfundet, men i særdeleshed præger det mennesker, der i forvejen er traumatiserede...