Vi er alle pårørende

Landsforeningen Spor ønsker med dette notat at udvide og nuancere forståelsen hos politikere, som skal træffe beslutninger på området for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen således, at dette kan...

At blive mor

'Misbrugte kvinders problemer og behov for hjælp' af Luise Moustgaard Frandsen. Rapport uudgivet af Servicestyrelsen, 2008.