Hvem eier skammen?

Norsk artikel. Hvis jeg sårer deg, ler av deg eller stenger deg ute, så er det galt. Da bør jeg føle skyld. Hvis jeg ikke gjør det, kan min urett bli din skam, din følelse av at det er noe galt med deg. Skammen handler ikke om å gjøre noe feil, men om å være feil. .

Link til artikel.