Artikler om senfølger

Barnets mestring – den voksnes senfølger

Af Lone Lyager og Jette Lyager, psykoterapeuter. For at begribe den voksne seksuelt misbrugtes ‘nu’ er det nødvendigt at forstå, hvordan det misbrugte barn ‘dengang’ overlevede at vokse op under uforudsigelige og skadevoldende forhold og uden den tryghed og beskyttelse, ethvert barn behøver. Hvordan lykkedes det for barnet at vokse op i en verden, hvor seksuelle overgreb pågik, og hvor de for nogle blev en del af verdensordenen?

Pdf-fil.

Differentiering – evnen til afgrænsning og kontakt

Af Helle Cleo Borrowman og Anne Christensen. Differentiering er evnen til at bevare følelsen af sig selv, når man er følelsesmæssigt og/eller fysisk tæt på andre – specielt efterhånden som de får større og større betydning for én.

Når kontakten bliver trekantet – om overgreb og relationer

Af Lone Lyager og Jette Lyager, psykoterapeuter. “Et af de områder, som misbrugte voksne kæmper særligt med, udspiller sig i kontakten og i relationen til andre betydningsfulde personer. […] Dynamikken i offer-krænker-frelser trekanten kan give en forståelse af, hvad der sker, når det går galt i relationen til andre mennesker. Samtidig er den et brugbart redskab til at hjælpe sig selv ud af trekanten igen, når man er havnet i den.”

Pdf-fil.

Håndtering af følelses-flashbacks

Af Pete Walker, psykoterapeut med speciale i voksne med Kompleks PTSD. Ligesom der findes visuelle flash-backs, findes der også følelsesmæssige flash-backs. Følelsesmæssigt er man i nutiden tilbage i barnets følelser. Dansk oversættelse af en lang men virkelig spændende artikel.

Pdf-fil.

Ydre- og indrestyring

Af Helle Cleo Borrowman og Anne Christensen. At være ydrestyret vil sige, at man er styret af andres ønsker, forventninger og behov og handler på grundlag af, hvad man skal, bør og er nødt til. Et indrestyret menneske mærker sine egne grænser, følelser og behov og bliver motiveret af lyst og glæde.

Mænd som ofre for seksuelt misbrug

Af Lone Lyager og Jette Lyager. “Den seksuelt misbrugte mand har indtil for nylig været usynliggjort af samfundets myter og stereotype kønsrolleopfattelser. Hvis han skal vove sig ud af mørket, er der behov for et opgør med den traditionelle opfattelse af seksuelt misbrug.”

Pdf-fil.

Man jæger et bæst – men man fanger et menneske

Af Thomas Hammerbrink. Hvad kan få et menneske til at begå seksuelle overgreb mod et barn? Teksten beskriver meget fint, hvordan personligheden, kønsidentiteten og seksualiteten dannes og hvordan overgreb og omsorgssvigt i barndommen påvirker denne udvikling. Genvises med tilladelse.

Pdf-fil.

Mestringsstrategier

Af Helle Cleo Borrowman og Anne Christensen. Mange voksne har meget svært ved at finde sympatien, medfølelsen og forståelsen og fornægter det barn, de engang var. Det er vigtigt at prøve at forstå, at det i virkeligheden var et utroligt kreativt og livsdueligt barn, der udholdt en opvækst med overgreb.