Spors lukkede FB-gruppe

Spors lukkede gruppe er for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen/ ungdommen, eller som har en fornemmelse af, at det er sket.

Cafémøder i Kbh.

Fra oktober til maj afholder Hovedstadens Spor åbne cafémøder for voksne med senfølger af seksuelle overgreb samt andre interesserede.

Kan man se det på mig?

Sept. 2018: At tage til en synlighedsdag, til et Spor cafémøde eller gå ind på ét af CSM-centrene kan føles totalt afslørende. Det kan føles som om, at der står 'Offer' eller...

Overskrivning

Klumme aug. 2018: Begrebet overskrivning kan bruges som udtryk for, at positive oplevelser og erfaringer kan erstatte negative.

#MeToo

Nov. 2017: Brittas personlige beretning om, hvilke tanker #MeToo kampagnen på de sociale medier har sat i gang hos hende.