Social utryghed skaber fedme

Artkel fra videnskab.dk (2011): Det er tydeligt, at fedme er relateret til sociale forhold i negativ forstand: At dovenskab og grådighed ikke er afgørende, men derimod sociale forhold, siger den danske fedmeforsker...

Chokket i kroppen

“Helt grundlæggende er traumer noget, der sker i de primitive dele af kroppen og i de mest primitive dele af nervesystemet. Det er hinsides ord og endda hinsides emotioner, selv om det...

Barndommens svigt kan spores i hjernen

Hjernen forandrer sig synligt, når et barn er udsat for mishandling. Forskellige typer overgreb ændrer forskellige dele af hjernen, og børnemishandling er den alvorligste risikofaktor for senere sygdom og misbrug.