Liste over målrettede tilbud

Støtte, rådgivning og behandlingstilbud til senfølgeramte på landsplan. Her kan du finde oplysninger om hvad det enkelte tilbud indeholder, med hvilke kvalifikationer det udføres, om det kræver betaling eller henvisning, om der...

Spors lukkede FB-gruppe

Spors lukkede gruppe er for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen/ ungdommen, eller som har en fornemmelse af, at det er sket.

Cafémøder i Kbh.

Fra oktober til maj afholder Hovedstadens Spor åbne cafémøder for voksne med senfølger af seksuelle overgreb samt andre interesserede.

Fællesskab gør stærk

Marts 2016: Uanset hvad man har været udsat for her i livet, er det givende at være sammen med mennesker, der har været igennem noget tilsvarende.

Stemmehøring

Juni-juli 2017: For mange starter stemmerne som en del af en traumatisk oplevelse, og derfor er det vigtigt at forstå, hvad stemmerne vil fortælle.