Vi er alle pårørende

Landsforeningen Spor ønsker med dette notat at udvide og nuancere forståelsen hos politikere, som skal træffe beslutninger på området for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen således, at dette kan...