Det sætter sine spor…

Overgreb på børn kan kun forekomme og fortsætte i et miljø, hvor der er massive grænseproblemer. Man taler om dysfunktionelle mønstre og disse mønstre er en følge af, at mennesker er traumatiserede....

Overskrivning

Klumme aug. 2018: Begrebet overskrivning kan bruges som udtryk for, at positive oplevelser og erfaringer kan erstatte negative.

Risikoen for retraumatisering

Klumme sept. 2016 Af Anne Christensen . Stadigt flere mennesker bliver ramt af offentlige reformer og nedskæringer. Det præger hele samfundet, men i særdeleshed præger det mennesker, der i forvejen er traumatiserede...