Vi er alle pårørende

Landsforeningen Spor ønsker med dette notat at udvide og nuancere forståelsen hos politikere, som skal træffe beslutninger på området for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen således, at dette kan...

De usynlige ar

Socialrådgiverens muligheder og udfordringer i arbejdet med senfølge ramte voksne. Bachelorprojekt af Kimmie Emilie Nørrebro & Simon Peter Holm Larsen.

Det sætter sine spor…

Overgreb på børn kan kun forekomme og fortsætte i et miljø, hvor der er massive grænseproblemer. Man taler om dysfunktionelle mønstre og disse mønstre er en følge af, at mennesker er traumatiserede....