Spors lukkede FB-gruppe

For bedst muligt at sikre en konstruktiv og ordentlig debatkultur i gruppen er her nogle rammer, der forhåbentligt kan være med til at gøre gruppen god, tryg og velfungerende.

Cafémøder i Kbh.

Fra oktober til maj afholder Hovedstadens Spor åbne cafémøder for voksne med senfølger af seksuelle overgreb samt andre interesserede.

Fællesskab gør stærk

Marts 2016: Uanset hvad man har været udsat for her i livet, er det givende at være sammen med mennesker, der har været igennem noget tilsvarende.